logo

Co a pro koho?

DSC_0035 - kopie

„Po mateřské dovolené jsem se rozhodla, že si začnu zvyšovat kvalifikaci. Nabídka společnosti bit training cz, s.r.o. zúčastnit se projektu Těšíme se do práce mě velmi zaujala. Neváhala jsem ani minutu a přihlásila jsem se. Začali jsme motivačním kurzem, pokračovali skupinovým poradenstvím a já osobně jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Celý projekt mi otevřel oči, už se nebojím. A když druzí říkají, že něco nemusíš znát a že ti to k ničemu není, tak říkám, že nemají pravdu. Nyní jsem více sebevědomá a věřím si, dokážu něco, co jsem v mládí zmeškala, naučila jsem se spoustu nových věcí a poznala nové kamarádky, a protože jsem zůstala s malým synem sama, bylo pro mne rozhodující, že celý projekt včetně rekvalifikačních kurzů a zkoušek je ZDARMA!“

Lenka Klímová, 25 let

DSC_0030 - kopie

„Díky projektu Těšíme se do práce, a rekvalifikačnímu kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který jsem absolvovala v roce 2017 u společnosti bit training cz, s.r.o. v Jihlavě, jsem si našla bezvadnou práci u Oblastní charity v Jihlavě, kde pomáhám osobám se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením a sociálním znevýhodněním. Práce mě velmi naplňuje a jsem šťastná, že ji mám.

V projektu jsem poznala nové lidi, dozvěděla jsem se mnoho nových a cenných informací. Navíc jsme měli možnost předat si vzájemně zkušenosti  i optimismus. V motivačním kurzu jsem se dozvěděla např. co dělat, když nemám práci, jak se připravit na pohovor a jaký životopis a motivační dopis dnes personalisté vlastně očekávají. Jaké jsou mé přednosti a kde musím naopak na sobě zapracovat.“

Iveta Doležalová, 32 let

Registrační číslo projektu:

Trvání projektu:

Financování:

Rozpočet projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003172

1. 12. 2016–30. 11. 2018

Operační program Zaměstnanost

5 198 546,50 Kč

Projekt Těšíme se do práce je určen rodiče s malými dětmi do 15 let po mateřské/rodičovské dovolené a ženy ve věku vyšším než 55 let v Kraji Vysočina. V rámci tohoto vzdělávacího programu poskytujeme kurzy osobního rozvoje, rekvalifikační kurzy, individuální a kariérové poradenství.

Součásti programu je:

  • Příspěvek na dopravu na vzdělávací aktivitu
  • Služba hlídání dětí do 15 let věku po dobu účasti rodiče na vzdělávací aktivitě

Spolupracujeme se zaměstnavateli i s úřady práce tak, abychom získaný přehled i zkušenosti předali našim klientům a pomohli jim s nalezením vhodného pracovního uplatnění, nejlépe v režimu flexibilní formy práce.

Pro koho je program určen?

  • Rodiče s malými dětmi do 15 let věku
  • Ženy ve věku nad 55 let
  • Osoby vracející se na trh práce po/během mateřské nebo rodičovské dovolené

 

Podmínkou je trvalé bydliště v Kraji Vysočina.

Pro účast v programu není nutné být registrován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

 

shutterstock_128756018
shutterstock_57737737_800x533