logo

Vzděláváním za lepší prací!

Jaké kurzy v rámci projektu bezplatně absolvujete?

winning-1529402_1920

MOTIVAČNÍ PROGRAM

V 5denním kurzu získáte aktuální informace o situaci na trhu práce, ujasníte si cíle a Vaše možnosti ve světě práce. Proberete:

  • Osobnostní rozvoj jedince
  • Komunikace a prezentace, zaměřené na přijímací rozhovor
  • Práce v týmu
  • Vyjednávání, zacházení s konflikty a zvládání krizových situací
  • Genderově zaměřené aktivity na cestě ke získání zaměstnání
  • Využití internetu pro hledání pracovního místa

Po úspěšném ukončení kurzu získáte doklad o jeho absolvování. Kurz je ZDARMA.

laptop-3047409_1920

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

V projektu můžete ZDARMA získat rekvalifikační kurz. Rekvalifikační kurz si volíte dle svých potřeb a přání. Na výběr máte např.

Po úspěšném ukončení kurzu získáte Osvědčení o rekvalifikaci/profesní kvalifikaci. Kurzy jsou akreditované u MŠMT nebo MPSV.

 

school-2276269_1920

KRÁTKÉ KURZY

Nabízíme sérii prakticky zaměřených krátkodobých vzdělávacích urzů.

Po úspěšném ukončení kurzu získáte doklad o jeho absolvování.

A opět ZDARMA!